It is We who relate to you, [O Muhammad], their story in truth. Indeed, they were youths who believed in their Lord, and We increased them in guidance.”

Surah Al-Kahf verse 13

PENDIDIKAN ISLAM & BELIA

Asnaf: Fisabilillah

Enam Madrasah sepenuh masa di Singapura terus menjadi landasan dalam mengembangkan generasi guru agama, cendekiawan, dan pemimpin berikutnya yang akan membantu mengembangkan komuniti Muslim yang ramah dan berwawasan ke depan.

Untuk terus meningkatkan penyampaian pendidikan Islam dan memastikan peningkatan penyertaan dalam program keagamaan tersebut, Zakat juga digunakan untuk membiayai kajian berkala kurikulum aLIVE dan latihan lanjutan dari guru aLIVE.

Selain itu, untuk memastikan tidak ada anak yang kekurangan pendidikan Islam, bantuan kewangan yang diberikan kepada pelajar untuk mengikuti program ini juga dipertingkatkan. Bantuan kewangan dari Zakat kini membantu keluarga dengan pendapatan per kapita (PCI) di bawah $ 750. Secara keseluruhan, $ 1.5 juta telah dikeluarkan pada tahun 2019 kepada 4,500 pelajar yang memerlukan bantuan yuran.

Melalui dana Zakat juga, orang dewasa dapat mengikuti pendidikan Islam dengan program Pembelajaran Islam Dewasa (ADIL). Sepuluh modul diperkenalkan pada tahun 2016 hingga 2019 untuk memenuhi permintaan untuk lebih banyak modul ADIL. Selain peningkatan kurikulum, Zakat juga digunakan untuk terus meningkatkan pelatihan guru untuk ADIL dan pada masa yang sama merekrut kumpulan asatizah yang lebih luas untuk menyampaikan program ini.

Hubungi Kami + 65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu

Hubungi Kami +65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu