ZAKAT SEBAGAI PERBELANJAAN PENDAPATAN

Caruman zakat TIDAK layak untuk potongan cukai sebanyak 2.5x.

Menurut IRAS, Zakat dianggap sebagai perbelanjaan di bawah seksyen 14 Akta Cukai Pendapatan dan ini dikurangkan terhadap pendapatan pekerja individu tersebut. Ia tidak memenuhi syarat untuk pengurangan cukai sebanyak 2.5 kali untuk tempoh yang berlaku.

Sebagai contoh jika seseorang membayar $200 untuk Zakat, dia hanya berhak menuntut $ 200 sebagai perbelanjaan terhadap pendapatan pekerjaannya.

Sekiranya anda tidak memilih untuk memasukkan secara automatik semasa anda membuat pembayaran Zakat (melalui platform mana pun), anda harus menyatakan Zakat sebagai perbelanjaan di bawah pendapatan pekerjaan kerana tidak termasuk secara automatik.

PANDUAN PENGISIAN CUKAI PENDAPATAN UNTUK ZAKAT

LANGKAH 1

Lungsuri Singpass at www.mytax.iras.gov.sg

LANGKAH 2

Pilih 'INDIVIDUALS'

LANGKAH 3

Lihat di bawah 'FILE INDIVIDUAL INCOME TAX FORM B/B1'

LANGKAH 4

Sumbangan Zakat anda ditunjukkan kepadanya sebagai PERBELANJAAN ZAKAT

Contact Us Now ! + 65 6359 1199

For enquiries and appointments

Contact Us Now ! +65 6359 1199

For enquiries and appointments