Bantuan Zakat

Muis bekerjasama dengan masjid-masjid Pembangunan Sosial (SD) yang dilantik di seluruh Singapura untuk membiayai dan menyokong program yang ditujukan untuk golongan miskin dan memerlukan (asnaf fakir dan miskin).

Bantuan kewangan zakat terdapat dalam pelbagai bentuk seperti:

Kriteria berdasarkan Pendapatan Per Kapita (PCI).

Penyelesaian tunggakan sekali untuk keperluan asas (kos utiliti dan pemeliharaan).

Diberikan pada masa krisis seperti bencana alam, kebakaran, atau rawatan perubatan kecemasan.

Pengembalian perbelanjaan pengebumian yang berlaku setelah kematian penerima zakat.

Subsidi untuk peperiksaan kebangsaan, pendidikan Islam, dan yuran Madrasah.

Untuk membeli bekalan makanan kecemasan di peruncit Fidyah yang diluluskan di seluruh pulau.

Di samping skim bantuan sosial asas ini, Muis juga bekerjasama dengan masjid SD untuk menyediakan program sokongan sosio-agama seperti pembelajaran Islam, pengembangan kemahiran hidup, dan penglibatan masyarakat.

Beberapa program ini merangkumi:

Program kemahiran hidup untuk semua penerima zakat seperti pembelajaran Islam, pengurusan kewangan, program kesejahteraan, dan pengayaan anak-anak.

Perkhidmatan bersahabat sosial yang diberikan kepada penerima zakat jangka panjang iaitu warga tua berpendapatan rendah, orang dengan penyakit kronik / kritikal, orang kurang upaya.

SD ComFund menyokong projek dan perkhidmatan untuk kumpulan rentan dalam komuniti Muslim. Untuk memohon, sila e-mel ke [email protected] dengan subjek ‘Aplikasi SD Comm Fund’.

ZAKAT - SKIM BANTUAN TERHAD

Bantuan kewangan zakat adalah pelengkap kepada dana sokongan sosial nasional yang lain. Untuk sokongan yang lebih komprehensif, pemohon sangat digalakkan untuk meneroka skim bantuan lain seperti ComCare, yang ditadbir oleh Pejabat Perkhidmatan Sosial (SSO).

Zakat adalah dana keagamaan yang disumbangkan oleh masyarakat Islam dan Muis diminta untuk melakukan usaha wajar untuk mengesahkan semua maklumat yang diberikan oleh pemohon. Pemohon akan menjalani temu ramah penilaian dengan Pegawai Pembangunan Sosial (SDO) masjid. SDO akan menentukan sama ada anda layak mendapat bantuan kewangan Zakat.

Walaupun bantuan Zakat bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sebanyak mungkin orang, dana Zakat terhad.

Atas sebab itu, permohonan mungkin ditolak dengan alasan seperti:

Pendapatan Per Kapita melebihi kriteria kelayakan $500.
Pemohon yang mempunyai anak-anak yang bekerja dewasa dan dianggap dapat menyokong pemohon.
Pemohon berkebolehan yang tidak aktif mencari pekerjaan setelah disokong dengan Zakat.
Penyerahan dokumen penting yang tidak lengkap seperti Kad Pengenalan dan maklumat pendapatan.

Hubungi Kami + 65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu

Hubungi Kami +65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu