BAYARAN ZAKAT MELALUI AXS

Anda boleh menunaikan Zakat Harta, Zakat Fitrah dan Fidyah melalui stesen-stesen AXS di serata Singapura.

Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa bayara  Zakat Fitrah hanya tersedia pada 1 Ramadan dan perkhidmatan ini tidak akan tersedia sebelum dan sesudah Ramadan.

Tekan butang “Community” button untuk mula.
Tekan “Muis” untuk bayaran Zakat.
Buat pilihan bayaran Zakat dan ikuti arahan di skrin untuk menyempurnakan transaksi.

CARA-CARA PEMBAYARAN ZAKAT YANG LAIN

  • Harap maklum bahawa resit rasmi Muis tidak akan dikeluarkan untuk pembayaran melalui AXS. Resit pembayaran akan dikeluarkan oleh mesin AXS sahaja.
  • Untuk pembayaran melalui AXS, bayaran perkhidmatan $ 0.80 dan $ 0.50 kepada AXS dikenakan bayaran untuk pembayaran $ 30 ke bawah, dan pembayaran di bawah $ 10 masing-masing. Bayaran ini tidak dikumpulkan oleh Muis.

Hubungi Kami + 65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu

Hubungi Kami +65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu