BAYARAN ZAKAT MELALUI GIRO

Zakat oleh Giro adalah kaedah baru untuk pembayaran Zakat. Ini adalah pembayaran bulanan lanjutan untuk sumbangan Zakat tahunan anda, yang membolehkan anda merancang Zakat Aset Simpanan, Perniagaan, Emas dan Jangka Panjang dalam Akaun Biasa, Saham Pelaburan dan Insurans CPF.

FATWA MEMBOLEHKAN PEMBAYARAN ZAKAT MALALUI GIRO

Jawatankuasa Fatwa telah mengeluarkan kebenaran pembayaran Zakat oleh Giro.

Ia berdasarkan konsep wakalah, ejen iaitu bank yang memotong bagi pihak pembayar Zakat berdasarkan jumlah Zakat yang diperintahkan. Pembayar Zakat mestilah waras dan mempunyai baki bank yang mencukupi untuk pemotongan.

Bayaran pendahuluan ini tidak bertentangan dengan konsep Haul (tempoh) kerana Zakat boleh ditunaikan awal.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tarmizi dan Ibnu Majah: “Sayuduna Abbas r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah p.b.u.h. mengenai kemungkinan membayar Zakat sebelum pengambilannya (waktu kewajiban) dan Rasulullah saw.b.u.h. mengakuinya.

Untuk membayar melalui GIRO, isi borang (Zakat by GIRO Form) dan hantar kepada:

Community Funds Strategic Unit
Islamic Religious Council of Singapore (Muis)
Singapore Islamic Hub
273 Braddell Road
Singapore 579702

CARA-CARA PEMBAYARAN ZAKAT YANG LAIN

Hubungi Kami + 65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu

Hubungi Kami +65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu