KIRAAN ZAKAT SAHAM

Saham adalah unit yang dibahagi dari nilai syarikat. Sekiranya sebuah syarikat bernilai $100 juta dan terdapat 50 juta saham terbitan, maka setiap saham bernilai $2.

Pemegang saham syarikat adalah rakan kongsi pemilikan syarikat sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya di syarikat itu.

Berbeza dengan Zakat Simpanan yang mempunyai nilai simpanan terendah dalam tempoh Haul yang telah mencapai Nisab, Zakat atas Saham adalah 2.5% nilai pasaran saham pada akhir tahun atau periode tahun kewangan. Ini kerana saham turun naik nilainya dengan lebih pantas.

PASTIKAN

Nisab untuk bulan itu. Dapatkannya di www.zakat.sg atau Berita Harian.
Ketahui jumlah saham yang dibeli dari setiap syarikat.
Ketahui tarikh Haul. Sekiranya saham tersebut berasal dari satu syarikat, Haul adalah 355 hari dari tarikh pembelian. Sekiranya saham tersebut berasal dari beberapa syarikat, Haul adalah akhir tahun kewangan syarikat.
Ketahui nilai seunit pada tarikh Haul
KIRAAN UNTUK SAHAM SATU SYARIKAT
Tentukan jumlah nilai saham: Jumlah saham × Nilai seunit
Sekiranya jumlah nilai di bawah Nisab, tidak ada Zakat yang perlu dibayar.
Sekiranya jumlah nilai melebihi Nisab, Zakat yang perlu dibayar: Jumlah nilai saham × 0.025
KIRAAN UNTUK SAHAM PELBAGAI SYARIKAT
Tentukan jumlah nilai saham bagi setiap syarikat: Bilangan saham × Nilai seunit
Tambahkan nilai keseluruhan keseluruhan semua syarikat. Sekiranya jumlah nilai di bawah Nisab, tidak ada Zakat yang perlu dibayar.
Sekiranya jumlah nilai melebihi Nisab, Zakat yang perlu dibayar: Jumlah nilai saham × 0.025

Contact Us Now ! + 65 6359 1199

For enquiries and appointments

Contact Us Now ! +65 6359 1199

For enquiries and appointments