APA ITU ZAKAT?

Pengertian Zakat dalam bahasa Arab ialah tumbuh, bertambah, subur, bersih dan penuh keberkatan.

Zakat ialah rukun Islam ketiga dan merupakan pembahagian harta yang ditentukan oleh Allah S.W.T. untuk diagihkan kepada 8 kategori (asnaf) yang berhak menerimanya. Ianya merupakan ibadah dari segi harta.

Sebagai lambang keadilan sosial Islam, Zakat menyucikan jiwa, membersihkan dan menambahkan harta anda serta menjauhkan kemiskinan.

Quran

“Wahai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…”
quran zakat singapore
Surah Al-Baqarah: 267

Hadith

“Islam is raised on five (pillars): to utter an attestation of faith, prayer, payment of Zakat, fast of Ramadan and the pilgrimage .”
quran zakat singapore
Ibnu Umar R.A.

SYARAT-SYARAT ZAKAT HARTA

MUSLIM


Wajib atas setiap umat Islam

NISAB


Memiliki jumlah minima

HAUL


Memiliki jumlah minima 1 tahun hijri

OWNERSHIP


Hak milik penuh / sempurna harta

FIQH ZAKAT

Ustaz Izal Mustafa Kamar daripada Pejabat Mufti berkongsi tentang perkara asas mengenai Zakat termasuk Nisab, Haul dan asas pengiraan zakat.

ZAKAT vs SADAQAH

Zakat adalah wajib

manakala Sadaqah adalah digalakkan (sunnah).

Zakat mempunyai kadar tertentu iaitu 2.5% daripada jumlah harta dan jumlah harta minima (Nisab)

manakala Sadaqah tiada kadar tertentu dan jumlah harta minima.

Zakat mempunyai masa tertentu untuk dikeluarkan (Haul)

manakala Sadaqah tiada masa khas untuk dikeluarkan.

Zakat mempunyai penerima yang tertentu (Asnaf)

manakala Sadaqah tiada penerima yang tertentu.

HIKMAH ZAKAT

Zakat bukan sekadar kewajipan agama untuk membantu dan menyokong golongan yang kurang bernasib baik. Ada yang mungkin tersalah anggap zakat seperti cukai walhal ia sebenarnya merupakan suatu ibadah yang menyucikan jiwa.

UNTUK DIRI

Secara dasarnya, Zakat membawa pelbagai maslahat kepada individu dan masyarakat. Salah satu matlamat Zakat adalah untuk menyucikan dan mengembangkan harta individu.
“Barangsiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik sahaja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana seseorang merawat anak kudanya hingga ia menjadi seperti gunung yang besar.”
quran zakat singapore
Sahih Bukhari & Muslim
HIKMAH ZAKAT
Menyuci dan mengembangkan harta
Melahirkan rasa bersyukur dengan pemberian Allah
Membawa rasa keamanan dan kesejahteraan
Membentuk masyarakat yang lebih adil dan saksama
Melahirkan rahmah dan mengurangkan perasaan iri hati di antara satu sama lain
Selain daripada harta, Zakat juga menyucikan jiwa individu daripada ciri-ciri yang tidak elok seperti kebakhilan dan rasa tidak bersyukur.
“… Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.”
quran zakat singapore
Surah Al-Hashr: 9

UNTUK MASYARAKAT

Selain manfaat untuk diri, Zakat juga meningkatkan keadaan masyarakat. Zakat bertujuan membentuk masyarakat yang lebih saksama dan menegakkan keadilan sosial. Ia juga mengurangkan ketaksuban pada harta, kebendaan dan dunia yang sememangnya adalah berlebihan.

Sebagai perintah daripada Allah s.w.t, Zakat juga merupakan amalan untuk melahirkan rasa cinta, ketaatan dan kepatuhan kepadaNya. Dengan menunaikan Zakat, seseorang itu melahirkan kesyukuran dan kebahagiaan atas limpahan rahmatNya. Ini membawa kedamaian dan kesejahteraan pada dirinya.

Institusi Zakat merupakan institusi yang bertujuan mengatasi jurang perbezaan pendapatan dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Oleh itu, Zakat membawa masyarakat lebih dekat kepada kesaksamaan dalam harta dan membantu mereka yang terjerumus dalam lingkungan kesusahan.

“Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang dapat memberi jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan makanan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah, bahawa Allah akan memperhitungkan dengan ketat dan menyeksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatan itu.”
quran zakat singapore
Ali bin Abi Talib (R.A), narrated by Ibn Hazm

Hubungi Kami + 65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu

Hubungi Kami +65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu