KIRAAN ZAKAT PERNIAGAAN

Kiraan Zakat Perniagaan berdasarkan *Modal Kerja (Syari’yyah) yang mempertimbangkan aset semasa dan memotong liabiliti semasa dan membuat penyesuaian yang diperlukan pada akhir tahun.

Organisasi Perakaunan dan Pengauditan untuk Institusi Kewangan Islam (AAOIFI) FAS 9 menetapkan peraturan perakaunan yang berkaitan dengan Zakat Perniagaan.

Hanya bahagian perniagaan orang Islam yang dikenakan Zakat.

Aset dan aktiviti bukan Halal tidak dikenakan Zakat.

Pengangkutan berdasarkan nilai aset yang dikira dari permulaan atau permulaan perniagaan sehingga selesainya satu tahun, mengikut kalendar Hijrah (355 hari) atau Gregorian (365 hari).

Penilaian Nisab (nilai minimum asas) dikira berdasarkan nilai semasa 86 gram emas.

Aset yang dimiliki sepenuhnya secara fizikal (hiyazah) atau kawalan pengurusan aset sepenuhnya (tasaruff).

Aset mesti mempunyai potensi pertumbuhan.

Niat atau tujuan untuk perniagaan mesti dibuat ketika aset menjadi sebahagian daripada perniagaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan.

 

PANDUAN KIRAAN ZAKAT PERNIAGAAN

Contact Us Now ! + 65 6359 1199

For enquiries and appointments

Contact Us Now ! +65 6359 1199

For enquiries and appointments