The example of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed [of grain]
which grows seven spikes; in each spike is a hundred grains. And Allah multiplies [His reward]
for whom He wills. And Allah is all-Encompassing and Knowing.

Surah Al-Baqarah verse 261

ASNAF FAKIR DAN MISKIN

Setiap negara mempunyai kaedah yang berbeza untuk mengenal pasti masyarakat kurang bernasib baik. Di Singapura, khusus untuk pengeluaran Zakat kepada asnaf fakir dan orang miskin (yang memerlukan), Muis berpendapat bahawa mereka berada di bawah subkumpulan orang miskin yang paling rentan.

Bantuan Kewangan Muis Zakat diberikan kepada golongan 5% Muslim berpendapatan terendah di Singapura.

Untuk menentukan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan ini, Muis menggunakan pendekatan pengujian kaedah untuk mengira Pendapatan Per Kapita (PCI) pemohon bantuan Zakatnya. Ini pada masa ini berjumlah $400.

PCI dikaji setiap tahun untuk memastikan bahawa bantuan Zakat terus memenuhi keperluan masyarakat yang terus berkembang. Pemohon yang berjaya akan diberikan bantuan Zakat berterusan tanpa lampiran atau syarat. Penerima faedah juga tidak diminta untuk mematuhi rancangan tindakan atau mencapai tujuan individu.

PEMBERIAN ZAKAT
KE ASNAF FAKIR
DAN MISKIN

Setiap tahun, Muis mengeluarkan sebahagian besar kutipan Zakat untuk tujuan pembangunan sosial dan bantuan. Pada FY2019, lebih daripada $21 juta (50%) dikeluarkan kepada asnaf fakir dan miskin.

Ini kebanyakannya berbentuk bantuan kewangan Zakat bulanan. Rata-rata, Muis mengeluarkan dana Zakat sebanyak $1.1 juta kepada lebih daripada 4,500 isi rumah Muslim setiap bulan. Ini membawa kepada lebih daripada 13,000 orang yang mendapat faedah langsung dari bantuan kewangan Zakat bulanan.

Sebilangan besar penerima zakat ini – kira-kira 65% daripadanya – dianggap sebagai penerima manfaat jangka panjang. Mereka menerima bantuan kewangan Zakat selama 12 bulan yang secara automatik akan diperbaharui setiap tahun, menjadikan mereka penerima Zakat seumur hidup.

Penerima Jangka Panjang ini adalah mereka yang mempunyai PCI $400 ke bawah, dan juga menderita penyakit kronik, kemiskinan warga tua, dan / atau kecacatan / keperluan khas.

PROGRAM TAMBAHAN & SOKONGAN

Bantuan kewangan zakat membantu keluarga yang rentan untuk mengatasi dari segi keperluan dan tidak mencukupi untuk memenuhi pelbagai keperluan yang melebihi kewangan. Untuk memastikan keperluan penerima zakat yang lebih luas dipenuhi, Muis bekerjasama dengan rangkaian sokongan yang lebih besar dari agensi nasional lain untuk menyokong keperluan lain seperti pekerjaan, penjagaan kesihatan, penjagaan anak dan perkhidmatan khusus lain

Muis juga bekerjasama rapat dengan masjid Pembangunan Sosial untuk melaksanakan program sokongan yang bertujuan untuk kumpulan penerima manfaat yang berlainan. Program SD, misalnya, terbuka untuk semua penerima zakat dan keluarga mereka dan bertujuan untuk melengkapkan penerima dengan kemahiran hidup yang diperlukan seperti pengurusan kewangan, bimbingan agama, dan terapi keluarga.

Penerima Zakat warga tua atau mereka yang mempunyai penyakit kronik diberi perhatian khusus melalui skema Befrienders. Ini adalah perkhidmatan berteman secara sukarela yang memadankan sukarelawan dari masjid dengan penerima zakat jangka panjang.

Peranan sukarelawan adalah menjalin persahabatan dengan penerima zakat melalui lawatan ke rumah secara berkala. Lawatan dilakukan untuk memeriksa penerima bantuan dan memastikan mereka tidak berisiko terpinggir atau terpencil secara sosial.

Hubungi Kami + 65 6359 1199

Untuk pertanyaan and janji temu

Hubungi Kami +65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu