So high [above all] is Allah, the Sovereign, the Truth. And, [O Muhammad], do not hasten with [recitation of] the Qur’an before its revelation is completed to you, and say, “My Lord, increase me in knowledge.”

Surah Taha verse 114

PEMBANGUNAN MADRASAH

Asnaf: Fisabilillah

Dana zakat diperuntukkan kepada asnaf Fisabilillah untuk terus memperkukuhkan Madrasah dan sektor pendidikan Islam formal. Dana ini dikeluarkan dalam bentuk pemberian langsung, sumber dan peluang peningkatan untuk pendidik Islam (asatizah), dan bantuan kewangan untuk pelajar pendidikan Islam yang memerlukan.

Di antara banyak program dan inisiatif yang bermanfaat yang dibiayai oleh Zakat adalah pembangunan buku teks dan kurikulum pendidikan Islam. Sangat penting bahawa kurikulum dan sumber pendidikan diuji secara rintis dan maklum balas yang diminta dari pertemuan dan latihan kumpulan fokus kecil untuk memastikan standard pendidikan Islam yang holistik, kukuh dan berkualiti tinggi di Singapura.

Zakat juga membiayai pembangunan berterusan kepimpinan dan tenaga pengajar persaudaraan Madrasah kita. Pengetua Madrasah kami disokong oleh dana Zakat untuk mengikuti program kepimpinan seperti program ‘Leaders in Education – International’ (LEP-I). Sebagai tambahan, pemimpin pengurusan pertengahan dan berpotensi telah ditawarkan tajaan untuk mengikuti program Management and Leadership in School (MLS) 2.

Muis juga bekerjasama dengan Institut Pendidikan Nasional (NIE) untuk membuat Program Pemimpin dalam Pendidikan Khusus (CLEP) khusus untuk sektor Madrasah. Di lapangan, para asatizah menjalani latihan luas dalam kandungan, pedagogi dan penilaian yang sangat penting untuk keberhasilan penyampaian kurikulum Sistem Madrasah Bersama (JMS) yang baru.

Madrasah & Education Sector
Assistance & Development

Development of Textbooks & Curriculum
Special Enrichment & Elective Programmes
Leaders in Education - International (LEP-I)
Management & Leadership in School (MLS)
PROMAS Performance Award
PROMAS
LBKM Bursary & Scholarship

BANTUAN PENDIDIKAN

Asnaf: Riqab

Di bawah Skim Bantuan Madrasah Tabung Kemajuan (PROMAS), skim bantuan yang dibiayai oleh Zakat diberikan kepada pelajar yang kurang mendapat hak istimewa. Di samping itu, Muis memperkenalkan PROMAS Performance Award untuk memberi penghargaan kepada penerima PROMAS menengah dan pra-universiti yang berprestasi tinggi. Di bawah anugerah baru ini, pelajar yang layak mendapat bantuan tambahan untuk menolong membayar perbelanjaan sekolah, makan dan elaun pengangkutan.

Di bawah asnaf Riqab, Muis mengeluarkan dana Zakat untuk menghulurkan bantuan kepada pelajar yang memerlukan di luar sektor Madrasah. Ini datang dalam bentuk pemberian langsung kepada Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud (LBKM) atau Lembaga Tabung Biasiswa Peringatan Ulang Tahun Nabi Muhammad untuk membantu pelajar yang kurang bernasib baik melanjutkan pengajian tinggi pilihan mereka.

Hubungi Kami + 65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu

Hubungi Kami +65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu