Kadar Nisab Bulan Ini
(DECEMBER 2022)

$6,776

Nisab merujuk pada harga / kadar semasa 86 gram emas. Nilai Nisab memberitahu Muslim tentang apakah mereka layak menunaikan Zakat atau tidak. Ini kerana Nisab adalah jumlah minimum yang harus dimiliki seseorang sebelum mereka menunaikan Zakat.

Setelah memenuhi nilai Nisab, seseorang harus mengekalkan jumlah ini selama 1 tahun hijri (atau 355 hari) sebelum Zakat mereka dibayar. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai bagaimana pembayaran Zakat berfungsi di sini.

Chart by Visualizer

KADAR NISAB YANG LEPAS